Psychische begeleiding in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ)

Mijn naam is Petra Smidt. Sinds september 2015 ben ik werkzaam in de praktijk van dr. Dekker als Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ).
Een keer per week ben ik aanwezig in de praktijk, vaak op donderdag of vrijdag.

Wat kan ik als POH GGZ voor u doen?

De Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) in de huisartspraktijk begeleidt en adviseert u met betrekking tot psychische klachten. Hierbij kunt u denken aan klachten zoals stress, somberheid, piekeren, slecht slapen en rouw. Ik breng tijdens een gesprek samen met u uw klachten en vragen in kaart en we kijken waarbij ondersteuning nodig is.
Vervolgens adviseer ik in overleg met u en dr. Dekker over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij mij in de vorm van een kortdurende begeleiding of verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGz-instelling). Dit is afhankelijk van de aard, ernst en oorzaak van uw klachten. Ook wanneer u in behandeling bent geweest in de basis- of specialistische GGz kunt u bij mij terecht voor nazorg. Huisbezoek behoort daarbij tot de mogelijkheden.
lees verder . . . over POH-GGZ-jeugd


Wat is mijn achtergrond?

Ik ben van oorsprong een pedagoog en heb mijn academische opleiding hiervoor in 1989 afgerond. Na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest als adviseur Onderwijs- en Jeugdbeleid bij een overheidsinstelling heb ik gekozen voor een loopbaan in de zorg.
Na een opleiding voor psychosociaal therapeut ben ik in 2011 afgestudeerd als Geestelijk Verzorger bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Het werk van geestelijk verzorger houdt in dat je gespecialiseerd bent in de zorg voor het geestelijk welzijn van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.
Als geestelijk verzorger heb ik gewerkt voor mensen in een psychiatrische kliniek, dementerende ouderen en mensen met een verslaving. In november 2014 heb ik het diploma Maatschappelijk werk en Dienstverlening behaald.

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?

U kunt een afspraak maken met mij bij de assistentes van Dr. Dekker aan de balie. Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.