CORONAVIRUS

Het aantal ziektegevallen door een infectie met het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2 (COVID-19), is in onze omgeving laag. Maar het is vakantietijd en wij moeten voorlopig nog wel alert blijven.
Daarom werken wij in de praktijk met mondkapjes, handschoenen en dokters jassen. Er staat handendesinfectie op de balie en wij vragen iedereen, 1,5 m afstand van elkaar te houden. De stoelen in de wachtkamer staan ver genoeg van elkaar.
Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM: (0800) 13 51.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk dan eerst op thuisarts.nl/corona, daar staat wat u moet doen:

Mocht u twijfelen of bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus?
Dan verzoeken wij u met klem om VOORAL NIET NAAR DE PRAKTIJK TE KOMEN! Maar bij voorkeur telefonisch contact op te nemen met de praktijk zodat wij nadere maatregelen kunnen nemen. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

Wij bieden excuus aan voor het ongemak dat hierdoor ontstaat maar tegelijk vragen wij om begrip voor deze maatregelen die wij nemen in het belang van ons allen.

Accreditatie

 

Sinds oktober 2014 is onze praktijk geaccrediteerd. Dit houdt in dat de praktijk voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan het leveren van goede en verantwoorde huisartskundige zorg.


Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij: K.D. Dekker te Grootegast als leerbedrijf - zie certificaat