Links


Nederlandse Zorgautoriteit NZa
Informatie over zorgonderwerpen, wet en regelgeving en publicaties van de Nederlandse Zorgautoriteit

Infectieziekten
Signalering, bestrijding en informatie mbt preventie van infectieziekten door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM ten behoeve van de volksgezondheid in Nederland.

Patientenfolders
Goede en betrouwbare patientenvoorlichting over ziekten en aandoeningen.

Fysiotherapie Grootegast
Fysio Grootegast is een praktijk voor: Fysiotherapie, Manuele therapie, Oedeemtherapie, Beweegprogramma's (TOP groep), Medische trainingstherapie / Fysiofit, Arbeidsre-integratie Medical taping, praktijk voor oefentherapie Cesar

thuisarts.nl