Geen Spreekuren ivm CORONAVIRUS

Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen zullen vanaf nu alle niet-urgente hulpvragen zoveel mogelijk telefonisch door ons worden afgehandeld!

Wij verzoeken al onze patiënten eerst TELEFONISCH (0594-613113) contact op te nemen, zodat wij in staat zijn, een inschatting te maken van mogelijke risico’s voor u, voor ons en voor onze overige patiënten! Wij bieden excuus aan voor het ongemak dat hierdoor ontstaat maar tegelijk vragen wij om begrip voor deze maatregelen die wij nemen in het belang van ons allen.

Bij verdenking op infectie met Corona-Virus bij een persoon met:
• Koorts (ten minste 38 graden Celsius)
• én hoesten
• én/of kortademigheid

niet in de praktijk komen! maar bellen met

de praktijk: 0594-613113 of de GGD: 050- 367 4000

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Meldkamer Noord-Nederland: 088-023 0617